Skip to main content

Dexion uzima zdravlje i bezbjednost veoma ozbiljno. Zdravlje i bezbjednost su bitni firmi Dexion i kao dio naše usluge Dexion može pomoći vama i vašoj kompaniji sa pitanjima vezanim za zdravlje i bezbjednost i životnu sredinu.

Možemo da:

  • pružimo kurseve o bezbjednosti u skladištu za krajnje korisnike naših proizvoda;
  • sprovedemo detaljnu inspekciju skladišne opreme u skladu sa lokalnim zakonodavstvom;
  • pomognemo u određivanju i dokumentovanju faktora rizika;
  • pružimo potpune konstrukcijske proračune i dokumentaciju;
  • damo smjernice o lokalnom zakonodavstvu o zdravlju i bezbjednosti koje može biti u vezi sa našim proizvodima. 

Naša posvećenost bezbjednosti se proteže i dalje do pomoći klijentima u bezbjednom radu i održavanju naših proizvoda. Ovo može podrazumijevati lokalno organizovanje kurseva o bezbijednosti za osoblje, sprovodeći inspekcije naših proizvoda na njihovoj lokaciji, pomažući da se obezbijede zakonski uslovi za bezbjedan rad sa instalacijama tokom njihovog vijeka trajanja.

Sve proizvodne organizacije Constructor Group posjeduju ISO 9001 sertifikat i posvećene su pitanjima kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti i životne sredine, koja su dostupna našim klijentima.

What our clients say

"We chose Dexion because we could quickly come to a good decision through the expertise of the relationship manager who visited us. The construction and further processing went smoothly so we are very pleased with it."
- Pim Bakker, Logistics Coordinator, Ausnutria Hyproca

Certificates & Awards