Skip to main content

Postoje jasni etički i zakonski razlozi za jake principe zdravlja i bezbjednosti, ali Dexion takođe prepoznaje pozitivan uticaj koji to ima na sveukupno obavljanje posla.

Health & Safety

Postoje očigledne prednosti za pružanje bezbjedne i zdrave radne sredine za naše osoblje, u pokušaju smanjivanja učestalosti nesreća i bolesti. Izuzetno je važno da održimo resurse na adekvatnim nivoima da bismo se pobrinuli da se naši principi zdravlja i bezbjednosti sprovode u okviru organizacije, pošto je ovo apsolutni prioritet za nas.

Pozitivna kultura se podstiče u okviru kompanije i aktivno je podržava naše više rukovodstvo. Sa razvojem našeg poslovanja, prihvatamo i mijenjamo naše procese da bismo bili sigurni da su zdravstvene i bezbednosne mere uzete u obzir.