Skip to main content

P90 teleskopski regal je dinamično rješenje za skladištenje koje se zasniva na našem P90 sistemu paletnih regala uključujući i transporter.  Teleskopski regali su posebno pogodni za masivnu robu koja se može slagati na palete prema FILO principu – prvi ulazi, posljednji izlazi.

Posebni kanali sa valjkastim transporterima sa nagibom od približno 4 stepena su ugrađeni u potkonstrukciju P90 regala. Ovaj sistem je poznat i pod nazivom dinamični paletni regal.

Jedna posle druge, do 10 paleta mogu biti ugurane u ove kanale, a kad se jedna paleta preuzme, ostale se automatski kotrljaju naprijed kontrolisanom brzinom. Pojedinačnim paletama koje se nalaze dalje u polici ne može se direktno pristupiti.

Speedlock P90 teleskopski regali se mogu koristiti da obezbijede dodatni skladišni prostor u inače beskorisnim površinama kao što su poprečni prostori ili rampe za utovar. Kad se u potpunosti iskoriste, može biti dostignut veoma visok kapacitet popunjenosti u poređenju sa prolaznim regalima ili slaganjem u blokovima.

Velike prednosti teleskopskog regala su:

  • Aktivnosti su svedene na minimum
  • Kapacitet skladištenja se povećava do 75% (u poređenju sa skladištenjem u standardnim paletnim regalima)
  • Brz i lak pristup svim kanalima
  • Maksimalna upotreba podnog prostora
  • Pogodno za masivno skladištenje i hladna skladišta
  • Palete se uvijek postavljaju sa prednje strane regala
  • Pristup po principu prvi ulazi – posljednji izlazi

Standardne dimenzije:

  • Dubina kanala: Do 9 paleta
  • Visina kanala: Do 12000 mm