Skip to main content

Premierack sa širokim prolazom

Još uvek najuobičajeniji oblik paletnog skladištenja – konfiguracija regala sa širokim prolazom – dozvoljava nerestriktivan sistem komisioniranja, neograničen pristup svim paletama, pogodan je za sve tipove skladišta, a specijalizovani viljuškari nijesu potrebni.

Čak i prilikom najsavremenijih operacija skladištenja, standardni sistem paletnog regala je još uvijek najuobičajeniji oblik paletnog skladištenja. U različitim privrednim granama, logističke kompanije cijene univerzalnost Premierack sistema, koji se može sklopiti kao jednoredni ili dvoredni regal.

Premierack se lako može preurediti uz pomoć dodatne opreme. Mrežasti paneli mogu da pretvore paletni regal u polični regal za kutije i manje skladišne jedinice. Ovo se često koristi u oblastima za prikupljanje koje su integrisane u sisteme paletnih regala ili u slučaju višeslojnih rešenja.

Širokoprolazni regali nude:

  • 100% pristup pojedinačnim paletama
  • Univerzalnost – podesivi nosači podrazumijevaju da se sistem može dizajnirati tako da se prilagodi svim veličinama paleta i poveća upotrebu prostora
  • Upotreba standardnihnih viljuškara – isplativa
  • Lako ih je instalirati i pomjeriti
  • Može se postići dobra popunjenost kapaciteta