Skip to main content

Smanjenenje troškova za nove objekte ili mogućnost efikasnijeg iskorišćavanja postojećeg skladišnog prostora. MOVO, sistem pokretnih paletnih regala firme Dexion, predstavlja najbolje rješenje.

MOVO sistemi pokretnih regala za velika opterećenja sa elektronskim upravljanjem kreću se po ugrađenim šinama i mogu nositi terete do 24 tone na visinama slaganja do 12 metara.

Kada se pojedinačni prolazi otvore, najsavremenija senzorska tehnologija i različite komandne opcije osiguravaju lakoću upravljanja i potpunu bezbjednost.

Zahvaljujući raznovrsnosti dodatne opreme, MOVO je pogodan za svaku vrstu robe u skladištima i garantuje bezbjednost upravljanja na temperaturama i do -30°C. Idealan je za hladne komore.

Koristi:

 • Maksimalna upotreba podnog prostora – samo jedan prolaz između regala
 • Štedi do 40% prostora u poređenju sa standardnim paletnim regalima
 • Povećava skladišni kapacitet do 80%
 • Dobra popunjenost kapaciteta smanjuje račun za električnu energiju u hladnim skladištima
 • 100% pristup pojedinačnim paletama
 • Modularni dizajn se prilagođava svakom zahtjevu
 • Bezbjednost u skladu sa Evropskom direktivom 2006/42/EG i DIN EN 15095

Standardne dimenzije i rasponi:

 • Dužina kolica: do 90m
 • Visina regala: do 15m
 • Širina odjeljka: do 5000mm
 • Radna temperatura: -30°C to +40°C

Utovar:

 • Utovar: u zavisnosti od sistema, do 24 tone
 • Ukupni teret pojedinačnog vagona: do 800 tona  (projekat ovog opsega je instaliran)