Skip to main content

Raznovrsnost primjene je neograničena – Hi280 se može izgraditi kao tradicionalni polični regal ili kao visoka instalacija sa podovima između nivoa.

Dizajn našeg  Hi280 poličnog regala koristi patentirani metod konstrukcije. Dizajn se zasniva na najmanjem broju komponenti; osnova sistema su stubovi i police napravljene od visokokvalitetnog pocinkovanog čelika.

Polični regal Hi280 je proizveden od pocinkovanog čelika na potpuno automatizovanoj proizvodnoj traci, što za rezultat ima proizvod visokog i postojanog kvaliteta. Dizajn se zasniva na principu najmanjeg mogućeg broja komponenti. Pošto nije potrebno očvršćavati poprečne potpore, to je dovelo do dizajna koji pruža maksimalnu mogućnost skladištenja u odnosu na svoju dubinu.

Koristi:

  • Polični regal Hi280 je dizajniran tako da mu je potreban minimalni broj komponenti, za brzu montažu i obnovu.
  • Komponente rama i police se standardno proizvode od pocinkovanog čelika.  

Dimenzije:

Dubina: 300mm / 400mm / 450mm / 500mm / 600mm / 800mm

Dužina: 900mm / 1000mm / 1290mm 

Visina:  1000mm – 4600mm (a u višestrukim i do 15000 mm)

Kapacitet polica

Utovarni kapacitet (po polici):

75 kg do 400 kg po UDL polici.

Završna obrada

Komponente rama i police se standardno proizvode od pocinkovanog čelika.