Skip to main content

Hi280 - Multi-tier Shelving System

Polični sistem Hi280 multitier, sa umetnutim podestom, jeste polična konstrukcija napravljena na 2 ili više nivoa.

Osnova višeslojne instalacije je sam Hi280 polični regal, sagrađen od EK stubova napravljenih od 1,2 mm pocinkovanog čelika.

Stubovi mogu biti u punoj dužini, gdje podupiru oba nivoa polica i pristupni prilaz, ili pojedinačni, kada podupiru donje police i podest sa policama koje slobodno stoje iznad.

Donji polični regal je potpora podu podesta. Stubovi su visokog opterećenja i dimenzija tako da mogu da nose teret od poda nagore. 

Koristi:

  • Koncept se zasniva na dobro poznatom poličnom regalu HI280 
  • Donji polični regal je potpora podu podesta.
  • Dizajn zahtijeva pojedinačne komponente visokog potpornog kapaciteta što dovodi do instalacije koja otvara mnogo mogućnosti za planiranje skladištenja na najbolji način.

Višeslojne konstrukcije moraju se pojedinačno proračunavati i provjeravati
tako su samo smernice.

Dimenzije
Visina: do 15,000mm*

*Normalne instalacije imaju preko 2 ili 3 nivoa uključujući i prizemlje. Doduše, za neke klijente su pravljena i četiri sprata. 

Veličina
Često je zgrada skladišta faktor ograničenja.

Utovarni kapacitet
Utovarni kapacitet gornjih polica je isti kao i donjih polica, a to je 75–400kg. 
Međutim, višeslojne konstrukcije moraju se pojedinačno proračunavati i provjeravati.