Skip to main content

Bezbjedno skladištite dugačka debla, cijevi, kalupe ili drugu robu kojoj je lako pristupiti uz pomoć lakog konzolnog sistema firme Dexion.

Napravljen od peskiranog čelika, laki konzolni regal je u ponudi kao jednostrani regal koji se postavlja uz zid ili kao dvostrani za pristup i sa prednje i sa zadnje strane. Laki konzolni regal je posebno dizajniran za laku robu, velikih razmjera.

Ovaj regal je u potpunosti modularan, tako da možete dodati odjeljke ako su vam potrebni. Ručke su visinski podesive na 50 mm i pričvršćene za stubove čeličnim zavrtnjima. Čelični graničnici po izboru su takođe dostupni za sprječavanje artikala od kotrljanja.

Tereti su proračunati u skladu sa relevantnim standardom FEM 10.2.09. 

Laki konzolni regal firme Dexion nudi sljedeće jedinstvene prednosti:

  • Nema ograničenja u pogledu dužine proizvoda
  • Pogodan je i za unutrašnje i za spoljne instalacije
  • Various arm lengths available
  • Easily adjustable arm distances
  • Fully modular, with extra sections available as you need them

Tereti su proračunati u skladu sa relevantnim standardom FEM 10.2.09.  Ako predviđate više tereta u regalu, molimo vas da koristite naše konzolne sisteme za velika opterećenja.

Dostupan u veličinama:

  • 2000mm i 2500mm
  • Dužina ručki: 500 i 700 mm
  • Najviše 5 ručki po stubu

Maksimalni teret (Svaka ručka):

  • 200kg 

Maksimalni teret:

  • 2000kg (dependent on layout)