Skip to main content

Konzolni regal je savršen za skladištenje teških i dugačkih predmeta kao što su čelične šipke, cijevi, drvna građa, namještaj, pa čak i bijela tehnika.  Proizvodi se postavljaju horizontalno na ručke i njima se rukuje ili ručno ili viljuškarom i dizalicama.

Konzolni regal je savršen za skladištenje teških i dugačkih predmeta kao što su čelične šipke, cijevi, drvna građa, namještaj, pa čak i bijela tehnika. Proizvodi se postavljaju horizontalno na ručke i njima se rukuje ili ručno ili viljuškarom i dizalicama.  Konzolni regali nemaju prednje stubove koji bi smetali prilikom postavljanja i preuzimanja robe. Viljuškaru su dostupni svi nivoi. 

Pošto su po prirodi modularni, dodatne ručke, stubovi i oslonci mogu biti dodati ako se zahtjevi za skladištenjem promijene.

Svi aspekti dizajna proizvoda su sprovedeni u skladu sa preporukama normative FEM 10.2.09 i standarda EN 1993-1-1:2005 za dizajn čeličnih konstrukcija.

Koristi:

  • Svaki sistem je dizajniran i proizveden prema preciznim potrebama klijenta
  • Savršen sistem za skladištenje dugačke robe
  • Bezbjedno i uredno skladištenje duge i velike robe
  • Maksimalna upotreba horizontalnog prostora
  • Dužina police i razdaljina između profila može biti podešena u zavisnosti od tereta
  • Konzolni regal se takođe može instalirati na MOVO kolica za velika opterećenja. Molimo vas da pogledate dodatne informacije za pokretne sisteme na Pokretni paletni regali

Visina:

  • Od 3 m do 9 m

Dužina ručki:

  • Od 0.6 m do 1.5 m
  • Stubovi se postavljaju na maksimalnoj razdaljini od 2 metra
  • Stubovi i ručke su ofarbani u plavo RAL 5010.

Pocinkovana varijanta je takođe dostupna i preporučuje se za spoljne instalacije.