Skip to main content

Vertikální skladové systémy

Věžové skladovací stroje jsou určeny pro skladování a manipulaci s různými druhy těžkého zboží, zejména s kovovým materiálem.

Věžové skladovací stroje se často používají ve výrobě pro meziskladování materiálu v blízkosti řezacích nebo ohýbacích strojů nebo jako mezioperační sklad. Skladovaným materiálem jsou obvykle plechové nebo profilové tyče a trubky.

Vertikální systém může být vybaven více místy pro obsluhu, a to buď vpředu, nebo na boku.

Konstrukce prostoru pro obsluhu umožňuje nakládat a vykládat celé balíky těžkého materiálu pomocí vysokozdvižného vozíku nebo manipulovat s jednotlivými kusy ručně pomocí jeřábu nebo automaticky pomocí podavače in-out. Může být vybaven váhou pro registraci hmotnosti nakládaného nebo vykládaného materiálu.

Dotykový displej na ovládacím panelu umožňuje manuální nebo automatický režim ukládání. Řídicí systém je připraven na externí komunikaci a integraci se systémy řízení skladu.

Je možné kombinovat jednotlivě pracující věžové skladovací stroje a vytvořit tak řízený systém s více sklady:

  • Mono Tower - jednoduchý vertikální skladovací systém s jednou věží, výtahem a pevným stolem obsluhy.
  • Double Tower - sada dvou skladovacích věží s jedním výtahem. Horizontální vozík přemisťuje nakládací jednotku z/do prostoru obsluhy.
  • Multi Tower - systém sestavený jako kombinace modulů Double Tower. Tato kombinace vytváří velkou úložnou kapacitu.

Variace Vertikálních skladových systémů

Tower MS - velmi robustní svařovaná konstrukce, uvnitř upravená pro vertikální uložení jednotlivých manipulačních jednotek. Je určen pro skladování plechového materiálu, nejčastěji se používá pro skladování plechů. Věž MS může být navržena jako jedno-, dvou- nebo vícevěžová.

Tower LS - uzpůsobené pro uložení jednotlivých nakládacích jednotek ve dvou věžích (sloupech) proti sobě. Je určen pro skladování materiálu s dlouhým rozpětím, jako jsou tyče, pruty a profily. Věž LS může být navržena jako dvojitá nebo vícevěžová.

Tower S - určené pro skladování těžkého nadrozměrného materiálu, jako jsou lisovací formy nebo těžké zboží na speciálních paletách. Kombinuje vlastnosti a výhody věží MS a LS. Věž S může mít jeden nebo více prostorů pro obsluhu, vpředu, vzadu nebo na boku stroje.