Rukovanje malim dijelovima

 • Hi280 – Standard

  Hi280 – Standard

  Polični regal Hi280 je jedinstven polični regal na tržištu zahvaljujući svojoj univerzalnosti i dizajnu zasnovanom na najmanjem broju komponenti.

 • Hi280 – Pokretni

  Hi280 – Pokretni

  Polični regal Hi280 ima veliku univerzalnost kad se kombinuje sa pokretnim sistemom Compactus®, pružajući najkompaktniji sistem skladištenja.

 • Hi280 – Multi Tier

  Hi280 – Multi Tier

  Polični regal Hi280 napravljen na 2 nivoa ili više, sa umetnutim podestima.

 • Carton Flow

  Carton Flow

  Dexion carton flow je napravljen kao statičan ili je opremljen valjcima na zaključavanje za brze i jednostavne promjene kad su potrebne promjene u rasporedu.

 • Police za dugačke materijale – Shelfplan

  Police za dugačke materijale – Shelfplan

  Shelfplan se preporučuje za dugu i tešku robu, koja nije paletizovana.